#TrueMonday

#StopBlueMonday en laten we het goede klimaat heroveren

21 januari 2019

Manifest

#TRUEMONDAY

Blue Monday bestaat niet, het is een verzinsel, het is niet waar. We hebben het klaar en duidelijk gezegd en we hebben er zelfs voor gezorgd dat de uitvinder ervan het heeft toegegeven. Toch proberen de media ons er elk jaar van te overtuigen dat de derde maandag van januari de droevigste dag van het jaar is, wat heel wat mensen beïnvloedt.

De Canarische Eilanden willen alle leugens bestrijden die, zoals Blue Monday, voor een slecht klimaat zorgen. We gaan Fake News bestrijden.

Daarom willen we er vanaf dit jaar voor zorgen dat Blue Monday van de kalender verdwijnt en plaats maakt voor de Internationale Dag tegen Fake News.

Help ons het goede klimaat onder de mensen te heroveren, help ons van Blue Monday een #TrueMonday te maken.

Doorslaggevende factoren om het goede klimaat te heroveren

Maak van je Blue Monday een #TrueMonday

Maatregel nr. 1

Deel je optimisme

Optimisme is aanstekelijk, positieve dingen denle en de anderen helpen maakt jou en de mensen om je heen blijer.

Maatregel nr. 2

Plaats jezelf in andermans schoenen

De emoties van de anderen begrijpen en vooroordelen voorkomen, helpt ons nieuwe standpunten te begrijpen en tot gemeenschappelijke akkoorden te komen.

Maatregel nr. 3

Wees eerlijk tegenover de anderen en met jezelf

Je zal je beter voelen met jezelf en de anderen zullen meer vertrouwen in je stellen, waardoor je relaties verbeteren.

Hoe kan je fake news identificeren?

Negen tips om je niet te laten ringeloren

Als je niet op de hoogte bent van de te treffen maatregelen om fake news te identificeren, geven we je hier enkele aanbevelingen om de verspreiding ervan tegen te gaan:

Koppen zijn niet wat ze lijken

Wanneer je op het internet browst of nieuws via een berichtje ontvangt, kijk dan of de tekst veel hoofdletters en uitroepingstekens bevat of over overdreven verbazingwekkende of opmerkelijke onderwerpen gaat.

Het geheim zit in de URL

Als het webadres van het nieuws vals is of lijkt op een echt webdres, scheelt er iets. Let op elk detail.

Ga als een detectieve te werk

Haal je onderzoekswapens boven en zoek de bron van het nieuws. Als het bericht van een vertrouwde bron afkomstig is en deze bron een goede reputatie geniet qua waarheidsgetrouwheid, is het waarschijnlijk waar.

Onderzoek de opmaak

Spelfouten of een twijfelachtig ontwerp zijn signalen die erop kunnen wijzen dat het nieuws niet te vertrouwen is.

Misleidende foto's

Let goed op de afbeeldingen of video's die bij het artikel horen. Vaak is deze inhoud uit de context gerukt of bewerkt.

Pas op voor de datums

Fake news heeft vaak een onlogische volgorde of foute datums. Als het nieuws verouderd is, is het al voorbij, het heden is een ander verhaal.

Ongegrond nieuws? Trek het in twijfel

Ga na of de vermelde feiten afkomstig zijn van betrouwbare of werkelijk bestaande bronnen, dat ze werkelijk van de auteur komen. Ongeïdentificeerde argumenten wijzen op valse informatie.

Vergelijk de informatie

Wantrouw je van meet af aan? Doorzoek dan vluchtig andere bronnen en als deze dezelfde feiten melden, is het waarschijnlijk waar.

Houd rekening met humor

Ook al levert je talent als Sherlock Holmes geen afdoende bewijs leveren dat nieuws vals is of niet, ga toch na of de pagina vaak naar humor of satire teruggrijpt voor haar berichtgeving. Dat zou ook helemaal iets anders zijn.

True/ Fake

Begin je vaardigheden te testen met deze koppen

Geef aan welke van de volgende nieuwsberichten volgens jou waar en welke valser zijn dan een briefje van zes euro.