#TrueMonday

#StopBlueMonday for å gjenopprette det gode klimaet.

21. januar 2019

Manifest

#TRUEMONDAY

Blue Monday eksisterer ikke, den er funnet opp, det er en løgn. Vi har sagt det høyt og klart og vi fikk selv han som fant det opp til å erkjenne det. Likevel prøver media hvert år å overbevise oss om at den tredje mandagen i januar er den tristeste dagen i året, noe som påvirker mange mennesker.

Fra Kanariøyene vil vi kjempe mot alle løgner, som Blue Monday, skaper dårlig klima. Vi skal kjempe mot Fake News.

Derfor ønsker vi å fremme at Blue Monday forsvinner fra kalendrene fra og med i år og gir vei for Den internasjonale dagen mot falske nyheter.

Hjelp oss med å gjenopprette det gode klimaet mellom alle og konvertere Blue Monday til en #TrueMonday.

Essensielt for å gjenopprette det gode klimaet

Konverter Blue Monday til en #TrueMonday

Tiltak 1

Del optimismen din

Optimisme er smittsomt. Å dele positive ting og hjelpe andre gjør deg og de rundt deg lykkeligere.

Tiltak 2

Sett deg i andres sted

Å kunne forstå andres følelser og unngå fordommer gjør at vi kan forstå nye synspunkter og komme frem til enighet i fellesskap.

Tiltak 3

Vær ærlig mot andre og deg selv

Det vil få deg til å føle deg bedre med deg selv og andre får mer tillit til deg, og slik bedres forholdene dine.

Slik oppdager du fake news

Ni tips for at du ikke skal gå fem på

Hvis du ikke vet hvordan du identifiserer en falsk nyhet, gir vi deg her noen råd for å unngå at du sprer disse nyhetene videre.

Overskriftene er ikke hva de virker som

Når du surfer på nettet eller mottar nyheter som tekstmelding, legg merke til om mye av den er skrevet i store bokstaver eller med mange utropstegn, eller om den forteller ting som er for fantastisk eller slående.

Nøkkelen er URL-adressen

Hvis nettadressen til nyhetene er feil eller lik en annen som er sann, er det noe som ikke stemmer. Se nøye på alle detaljer

Vær detektiv

Hent fram etterforskeren i deg og let etter kilden til nyheten. Hvis historien kommer fra en pålitelig kilde som er renommert for å være sannferdig, er det meget sannsynlig at nyheten er ekte.

Sjekk formatet

Stavefeil eller tvilsomt design er signaler som burde gjøre deg skeptisk til nyheten.

Bilder kan lure

Legg merke til bilder eller videoer som følger med artiklene. Innholdet er ofte tatt ut av kontekst eller manipulert.

Vær oppmerksom på datoene

Fake news har ofte en ulogisk orden eller feil datoer. Hvis nyheten er fra fortiden, har den allerede skjedd. Nåtiden er en annen historie.

Nyheter uten begrunnelse? Betvil

Verifiser at de nevnte fakta er fra pålitelige eller ekte kilder, at de hører til forfatteren. Uidentifiserte argumenter er indikasjoner på falsk informasjon.

Kontroller informasjonen

Er du skeptisk helt fra starten? Gjør et raskt søk på andre kilder, og hvis de rapporterer det samme, er det sannsynligvis sant.

Husk humor

Selv om dine ferdigheter som Sherlock Holmes ikke gir beviser nok til å bedømme om en nyhet er falsk eller ikke, må du sjekke om denne siden vanligvis tyr til humor eller satire for å spre informasjon. Det ville være en helt annen historie.

True/ Fake

Test ferdighetene dine med disse overskriftene

Angi hvilke av de følgende nyhetene du mener er sanne og hvilke som er like falske som en 60-kroneseddel.